CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
17/2018/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-BTC-BNN&PT
Ngày ban hành:
20/12/2018
Người ký:
Nguyễn Khánh Ngọc
Trích yếu:
V.v Bãi bỏ TTLT số 22/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-BTC-BNN&PT ngày 21/11/2014
Cơ quan ban hành:
Liên Bộ
Phân loại:
Thông tư
Hiệu lực:
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác