CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
102/2016/TTLT-BTC-BGTVT
Ngày ban hành:
29/06/2016
Người ký:
Huỳnh Quang Hải
Trích yếu:
V/V hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán KP sự nghiệp đường thủy nội địa
Cơ quan ban hành:
Liên Bộ
Phân loại:
Thông tư
Hiệu lực:
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác