CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
92/2016/TTLT-BTC-NHNN
Ngày ban hành:
27/06/2016
Người ký:
Trần Văn Hiếu
Trích yếu:
V/V hướng dẫn việc phát hành tín phiếu kho bạc qua Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam
Cơ quan ban hành:
Liên Bộ
Phân loại:
Thông tư
Hiệu lực:
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác