CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
11/2016/TTLT-BTP-TAND-VKSNDTC
Ngày ban hành:
01/08/2016
Người ký:
Trần Tiến Dũng
Trích yếu:
V/V quy định một số vấn đề về thủ tục thi hành án dân sự và phối hợp liên ngành trong thi hành án dân sự
Cơ quan ban hành:
Liên Bộ
Phân loại:
Thông tư
Hiệu lực:
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác