CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
21/2016/TTLT-BGDĐT-BTC
Ngày ban hành:
18/10/2016
Người ký:
Nguyễn Vinh Hiển
Trích yếu:
V/v hướng dẫn nội dung và mức chi đặc thù dự án "Hỗ trợ đổi mới giáo dục phổ thông", vay vốn WB
Cơ quan ban hành:
Liên Bộ
Phân loại:
Thông tư
Hiệu lực:
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác