CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
09/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC
Ngày ban hành:
15/06/2016
Người ký:
Doãn Mậu Diệp
Trích yếu:
V/V hướng dẫn thực hiện một số điều về hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở NN theo hợp đồng quy định tại NĐ 61/2015/NĐ-CP...
Cơ quan ban hành:
Liên Bộ
Phân loại:
Thông tư
Hiệu lực:
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác