CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
19/2016/TTLT-BGDĐT-BNV
Ngày ban hành:
22/06/2016
Người ký:
Nguyễn Thị Nghĩa
Trích yếu:
V/V quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật trong các cơ sở giáo dục công lập
Cơ quan ban hành:
Liên Bộ
Phân loại:
Thông tư
Hiệu lực:
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác