CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
21/2016/TTLT-BLĐTBXH-BCA-BNG
Ngày ban hành:
29/06/2016
Người ký:
Doãn Mậu Diệp
Trích yếu:
V/V hướng dẫn thực hiện một số điều của thỏa thuận giữa CP nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Ô-xtơ-rây-li-a về chương trình lao động kết hợp kỳ nghỉ
Cơ quan ban hành:
Liên Bộ
Phân loại:
Thông tư
Hiệu lực:
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác