CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
88/2016/TTLT-BTC-BTNMT
Ngày ban hành:
22/06/2016
Người ký:
Nguyễn Hữu Chí
Trích yếu:
V/V quy định về hồ sơ và trình tự, thủ tục tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất
Cơ quan ban hành:
Liên Bộ
Phân loại:
Thông tư
Hiệu lực:
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác