CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
12/2016/TTLT-BKHCN-BTC
Ngày ban hành:
28/06/2016
Người ký:
Trần Việt Thanh
Trích yếu:
V/V hướng dẫn nội dung chi và quản lý quỹ phát triển KHCN của doanh nghiệp
Cơ quan ban hành:
Liên Bộ
Phân loại:
Thông tư
Hiệu lực:
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác