CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
110/2016/TTLT-BTC-BKHCN
Ngày ban hành:
30/06/2016
Người ký:
Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Trích yếu:
V/V hướng dẫn phối hợp kiểm tra chất lượng và thông quan hàng hóa nhập khẩu
Cơ quan ban hành:
Liên Bộ
Phân loại:
Thông tư
Hiệu lực:
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác