CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
87/2016/TT-BTC-BTNMT
Ngày ban hành:
22/06/2016
Người ký:
Trần Văn Hiếu
Trích yếu:
V/V hướng dẫn việc thẩm định dự thảo bảng giá đất của HĐ thẩm định bảng giá đất, thẩm định PA giá đất của HĐ thẩm định giá đất
Cơ quan ban hành:
Liên Bộ
Phân loại:
Thông tư
Hiệu lực:
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác