CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
85/2016/TTLT-BQP-BYT-BTC
Ngày ban hành:
20/06/2016
Người ký:
Trung tướng Lê Chiêm
Trích yếu:
V/V hướng dẫn thực hiện BHYT đối với quân nhân và người làm công tác cơ yếu
Cơ quan ban hành:
Liên Bộ
Phân loại:
Thông tư
Hiệu lực:
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác