CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
02/2016/TTLT-BNG-BTP
Ngày ban hành:
30/06/2016
Người ký:
Vũ Hồng Nam
Trích yếu:
V/V hướng dẫn việc đăng ký và quản lý hộ tịch tại cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện lãnh sự của VN ở NN
Cơ quan ban hành:
Liên Bộ
Phân loại:
Thông tư
Hiệu lực:
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác