CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC
Ngày ban hành:
29/06/2018
Người ký:
Nguyễn Khánh Ngọc
Trích yếu:
Quy định về phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng
Cơ quan ban hành:
Liên Bộ
Phân loại:
Thông tư
Hiệu lực:
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác