CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
04/2016/TTLT-BCA-BNG
Ngày ban hành:
30/06/2016
Người ký:
Thượng tướng Bùi Văn Nam
Trích yếu:
V/V bãi bỏ TTLT 05/2009/TTLT-BCA-BNG ngày 12/5/2009 của Bộ Công an và Bộ Ngoại giao hướng dẫn thủ tục giải quyết cho công dân Việt Nam định cư ở NN đăng ký thường trú tại Việt Nam
Cơ quan ban hành:
Liên Bộ
Phân loại:
Thông tư
Hiệu lực:
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác