CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
07/2016/TTLT-BVHTTDL-BNV
Ngày ban hành:
31/08/2016
Người ký:
Lê Khánh Hải
Trích yếu:
Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành mỹ thuật
Cơ quan ban hành:
Liên Bộ
Phân loại:
Thông tư
Hiệu lực:
Các văn bản khác