CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
90/2016/TTLT-BTC-BCT
Ngày ban hành:
24/06/2016
Người ký:
Trần Văn Hiếu
Trích yếu:
V/V sửa đổi, bổ sung một số điều của TTLT 39/2014/TTLT-BTC-BCT ngày 29/10/2014 quy định về phương pháp tính giá cơ sở, cơ chế hình thành, quản lý, sử dụng Qũy bình ổn giá và điều hành giá xăng...
Cơ quan ban hành:
Liên Bộ
Phân loại:
Thông tư
Hiệu lực:
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác