CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
105/2016/TTLT-BQP-BCA-BLĐTBXH
Ngày ban hành:
30/06/2016
Người ký:
Trung tướng Lê Chiêm
Trích yếu:
V/V quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật BHXH và NĐ số 33/2016/NĐ-CP ngày 10/5/2016 của Chính phủ về BHXH bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân
Cơ quan ban hành:
Liên Bộ
Phân loại:
Thông tư
Hiệu lực:
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác