CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
06/2016/TTLT-BVHTTDL-BNV
Ngày ban hành:
30/06/2016
Người ký:
Lê Khánh Hải
Trích yếu:
V/V quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành VH cơ sở
Cơ quan ban hành:
Liên Bộ
Phân loại:
Thông tư
Hiệu lực:
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác