Văn bản do HĐND thành phố Huế ban hành

Nội dung:
Từ ngày:
Đến ngày:
Chọn lĩnh vực:
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
06/2012/NQ-HĐND 19/12/2012 Về dự toán ngân sách năm 2013
07/2012/NQ-HĐND 19/12/2012 Về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố Huế năm 2013
05/2012/NQ-HĐND 19/12/2012 Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013
04/2012/NQQ-HĐND 28/08/2012 Về việc thông qua nhiệm vụ quy hoạch điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Huế.
01/NQ-HĐND 13/07/2012 Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2012
02/NQ-HĐND 13/07/2012 Về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách năm 2011.
03/NQ-HĐND 13/07/2012 Về việc xác nhân kết quả bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên UBND thành phố Huế khóa XI, nhiệm kỳ 2011-2016: ông Nguyễn Ngọc Lâm
2a/2011/NQ-HĐND 22/07/2011 Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2011.
2b/2011/NQ-HĐND 22/07/2011 Về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách năm 2010.
15c/2010/NQ-HĐND 17/12/2010 Về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố năm 2011
15b/2010/NQ-HĐND 17/12/2010 Về dự toán ngân sách năm 2011
15a/2010/NQ-HĐND 17/12/2010 Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011
14d/2010/NQ-HĐND 21/07/2010 Về việc thông qua quy hoạch phát triển Thương mại thành phố Huế đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020
14c/2010/NQ-HĐND 21/07/2010 Về việc thông qua quy hoạch phát triển bền vững Du lịch thành phố Huế đến năm 2020
14đ/2010/NQ-HĐND 21/07/2010 Về việc thông qua quy hoạch phát triển Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp thành phố Huế đến năm 2015 và tầm nhìn đến 2020
14g/NQ-HĐND 21/07/2010 Về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, nhiệm kỳ 2004-2011: ông Ngô Anh Tuấn
14e/NQ-HĐND 21/07/2010 Về việc miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, nhiệm kỳ 2004-2011 đối với ông Lê Phước Hòa
14b/2010/NQ-HĐND 21/07/2010 Về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách năm 2009
14a/2010/NQ-HĐND 21/07/2010 Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2010
13đ/NQ-HĐND 24/12/2009 Về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Huế phụ trách công an, nhiệm kỳ 2004-2011: Ông Đặng Ngọc Sơn
13b/2009/NQ-HĐND 24/12/2009 Về dự toán ngân sách năm 2010
13c/2009/NQ-HĐND 24/12/2009 Về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố năm 2010
13d/NQ-HĐND 24/12/2009 Về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Huế phụ trách công an, nhiệm kỳ 2004-2011: Ông Đặng Quang
13a/2009/NQ-HĐND 24/12/2009 Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2010
12b/2009/NQ-HĐND 15/07/2009 Về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách năm 2008
12a/2009/NQ-HĐND 15/07/2009 Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2009
12d/2009/NQ-HĐND 15/07/2009 Về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân thành phố Huế, nhiệm kỳ 2004-2011 gồm: Bà Hồ Thị Ngọc Như, Ông Nguyễn Đăng Thắng, Ông Lâm Thủy, Ông Nguyễn Mạnh Tiến
12c/2009/NQ-HĐND 15/07/2009 Về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân thành phố Huế, nhiệm kỳ 2004-2011: Ông Nguyễn Tô Hoài, Bà Nguyễn Thị Huê, Ông Ngô Châu Phương, Bà Đoàn Thị Ngọc Vân
11k/2008/NQ-HĐND 18/12/2008 Về chương trình giám sát của Hội đồng Nhân dân thành phố năm 2009
11b/2008/NQ-HĐND 18/12/2008 Về dự toán ngân sách năm 2009
Tổng cộng47
|< < 1 2 > >|
Hiển thị