CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
21/2019/TT-BTTTT
Ngày ban hành:
31/12/2019
Người ký:
Nguyễn Mạnh Hùng
Trích yếu:
Quy định về thuyết minh doanh thu dịch vụ viễn thông
Cơ quan ban hành:
Bộ Thông tin và TT
Phân loại:
Thông tư
Hiệu lực:
Có hiệu lực kể từ ngày 01/04/2020
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác