CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
41/2020/TT-BTTTT
Ngày ban hành:
24/12/2020
Người ký:
Nguyễn Mạnh Hùng
Trích yếu:
Quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp phép hoạt động báo in, tạp chí in và báo điện tử, tạp chí điện tử, xuất bản thêm ấn phẩm, thực hiện hai loại hình báo chí, mở chuyên trang của báo điện tử và tạp chí điện tử, xuất bản phụ trương, xuất bản bản tin, xuất bản đặc san
Cơ quan ban hành:
Bộ Thông tin và TT
Phân loại:
Thông tư
Hiệu lực:
Có hiệu lực từ ngày 15/02/2021
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác