CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
39/2020/TT-BTTTT
Ngày ban hành:
24/11/2020
Người ký:
Nguyễn Mạnh Hùng
Trích yếu:
Quy định về quản lý đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông
Cơ quan ban hành:
Bộ Thông tin và TT
Phân loại:
Thông tư
Hiệu lực:
Có hiệu lực từ ngày 18/01/2021
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác