CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
38/2020/TT-BTTTT
Ngày ban hành:
16/11/2020
Người ký:
Nguyễn Mạnh Hùng
Trích yếu:
Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến mạng diện rộng công suất thấp (LPWAN) băng tần 920 MHz đến 923 MHz"
Cơ quan ban hành:
Bộ Thông tin và TT
Phân loại:
Thông tư
Hiệu lực:
Có hiệu lực từ ngày 01/07/2021
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác