CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
37/2020/TT-BTTTT
Ngày ban hành:
13/11/2020
Người ký:
Nguyễn Mạnh Hùng
Trích yếu:
Quy hoạch sử dụng kênh tần số cho truyền hình số mặt đất băng tần 470-694 MHz
Cơ quan ban hành:
Bộ Thông tin và TT
Phân loại:
Thông tư
Hiệu lực:
Có hiệu lực từ ngày 01/01/2021
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác