CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
36/2020/TT-BTTTT
Ngày ban hành:
13/11/2020
Người ký:
Nguyễn Mạnh Hùng
Trích yếu:
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2016/TT-BTTTT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định về đào tạo, cấp, gia hạn, cấp lại, thu hồi chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải
Cơ quan ban hành:
Bộ Thông tin và TT
Phân loại:
Thông tư
Hiệu lực:
Có hiệu lực từ ngày 28/12/2020
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác