CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
35/2020/TT-BTTTT
Ngày ban hành:
06/11/2020
Người ký:
Nguyễn Mạnh Hùng
Trích yếu:
Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị truyền dữ liệu băng rộng hoạt động trong băng tần 2,4 GHz"
Cơ quan ban hành:
Bộ Thông tin và TT
Phân loại:
Thông tư
Hiệu lực:
Có hiệu lực từ ngày 01/07/2021
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác