CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
33/2020/TT-BTTTT
Ngày ban hành:
04/11/2020
Người ký:
Nguyễn Mạnh Hùng
Trích yếu:
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2013/TT-BTTTT ngày 26 tháng 3 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông
Cơ quan ban hành:
Bộ Thông tin và TT
Phân loại:
Thông tư
Hiệu lực:
Có hiệu lực từ ngày 15/12/2020
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác