CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
32/2020/TT-BTTTT
Ngày ban hành:
04/11/2020
Người ký:
Nguyễn Mạnh Hùng
Trích yếu:
Quy định Danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng
Cơ quan ban hành:
Bộ Thông tin và TT
Phân loại:
Thông tư
Hiệu lực:
Có hiệu lực từ ngày 15/12/2020
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác