CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
20/2020/TT-BTTTT
Ngày ban hành:
03/09/2020
Người ký:
Nguyễn Mạnh Hùng
Trích yếu:
Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị điện thoại VHF sử dụng trên phương tiện cứu sinh"
Cơ quan ban hành:
Bộ Thông tin và TT
Phân loại:
Thông tư
Hiệu lực:
Có hiệu lực từ ngày 01/07/2021
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác