CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
16/2020/TT-BTTTT
Ngày ban hành:
17/07/2020
Người ký:
Nguyễn Mạnh Hùng
Trích yếu:
Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chống sét cho các trạm viễn thông và mạng cáp ngoại vi viễn thông"
Cơ quan ban hành:
Bộ Thông tin và TT
Phân loại:
Thông tư
Hiệu lực:
Có hiệu lực từ ngày 01/04/2021
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác