CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
14/2020/TT-BTTTT
Ngày ban hành:
08/07/2020
Người ký:
Nguyễn Mạnh Hùng
Trích yếu:
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2016/TT-BTTTT ngày 30 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hướng dẫn thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020
Cơ quan ban hành:
Bộ Thông tin và TT
Phân loại:
Thông tư
Hiệu lực:
Có hiệu lực từ ngày 25/08/2020
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác