CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
13/2020/TT-BTTTT
Ngày ban hành:
03/07/2020
Người ký:
Nguyễn Mạnh Hùng
Trích yếu:
Quy định việc xác định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm đáp ứng quy trình
Cơ quan ban hành:
Bộ Thông tin và TT
Phân loại:
Thông tư
Hiệu lực:
Có hiệu lực từ ngày 19/08/2020
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác