CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
10/2020/TT-BTTTT
Ngày ban hành:
07/05/2020
Người ký:
Nguyễn Mạnh Hùng
Trích yếu:
Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 30/2011/TT-BTTTT ngày 31 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông
Cơ quan ban hành:
Bộ Thông tin và TT
Phân loại:
Thông tư
Hiệu lực:
Có hiệu lực từ ngày 01/07/2020
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác