CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
09/2020/TT-BTTTT
Ngày ban hành:
24/04/2020
Người ký:
Nguyễn Mạnh Hùng
Trích yếu:
Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình phát thanh
Cơ quan ban hành:
Bộ Thông tin và TT
Phân loại:
Thông tư
Hiệu lực:
Có hiệu lực từ ngày 08/06/2020
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác