CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
08/2020/TT-BTTTT
Ngày ban hành:
13/04/2020
Người ký:
Nguyễn Mạnh Hùng
Trích yếu:
Ban hành Danh mục và Quy trình kiểm định thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện bắt buộc kiểm định
Cơ quan ban hành:
Bộ Thông tin và TT
Phân loại:
Thông tư
Hiệu lực:
Có hiệu lực từ ngày 01/06/2020
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác