CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
06/2020/TT-BTTTT
Ngày ban hành:
03/04/2020
Người ký:
Nguyễn Mạnh Hùng
Trích yếu:
Ban hàng Định mức đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu
Cơ quan ban hành:
Bộ Thông tin và TT
Phân loại:
Thông tư
Hiệu lực:
Có hiệu lực từ ngày 16/05/2020
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác