CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
04/2020/TT-BTTTT
Ngày ban hành:
24/02/2020
Người ký:
Nguyễn Mạnh Hùng
Trích yếu:
Thông tư quy định về lập và quản lý chi phí dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin⋅
Cơ quan ban hành:
Bộ Thông tin và TT
Phân loại:
Thông tư
Hiệu lực:
Có hiệu lực từ ngày 09/04/2020
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác