CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
03/2020/TT-BTTTT
Ngày ban hành:
10/02/2020
Người ký:
Nguyễn Mạnh Hùng
Trích yếu:
Ban hành Thông tư quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi thường xuyên thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước⋅
Cơ quan ban hành:
Bộ Thông tin và TT
Phân loại:
Thông tư
Hiệu lực:
Có hiệu lực từ ngày 09/04/2020
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác