CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
02/2020/TT-BTTTT
Ngày ban hành:
14/02/2020
Người ký:
Nguyễn Mạnh Hùng
Trích yếu:
Quy định danh mục, đối tượng thụ hưởng, phạm vi, chất lượng, giá cước tối đa dịch vụ viễn thông công ích và mức hỗ trợ cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020
Cơ quan ban hành:
Bộ Thông tin và TT
Phân loại:
Thông tư
Hiệu lực:
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác