CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
20/2019/TT-BTTTT
Ngày ban hành:
31/12/2019
Người ký:
Nguyễn Mạnh Hùng
Trích yếu:
Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông"
Cơ quan ban hành:
Bộ Thông tin và TT
Phân loại:
Thông tư
Hiệu lực:
Có hiệu lực từ ngày 01/07/2020
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác