CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
47/2022/TT-BTC
Ngày ban hành:
29/07/2022
Người ký:
Võ Thành Hưng
Trích yếu:
Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước năm 03 năm 2023-2025
Cơ quan ban hành:
Bộ Tài chính
Phân loại:
Thông tư
Hiệu lực:
Có hiệu lực từ ngày 12/09/2022
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác