CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
46/2022/TT-BTC
Ngày ban hành:
28/07/2022
Người ký:
Võ Thành Hưng
Trích yếu:
Quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025
Cơ quan ban hành:
Bộ Tài chính
Phân loại:
Thông tư
Hiệu lực:
Có hiệu lực từ ngày 01/08/2022
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác