CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
43/2022/TT-BTC
Ngày ban hành:
19/07/2022
Người ký:
Võ Thành Hưng
Trích yếu:
Hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác điều ước quốc tế và công tác thỏa thuận quốc tế
Cơ quan ban hành:
Bộ Tài chính
Phân loại:
Thông tư
Hiệu lực:
Có hiệu lực từ ngày 05/09/2022
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác