CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
42/2022/TT-BTC
Ngày ban hành:
06/07/2022
Người ký:
Võ Thành Hưng
Trích yếu:
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 338/2016/TT-BTC ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật
Cơ quan ban hành:
Bộ Tài chính
Phân loại:
Thông tư
Hiệu lực:
Có hiệu lực từ ngày 01/09/2022
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác