CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
37/2022/TT-BTC
Ngày ban hành:
22/06/2022
Người ký:
Võ Thành Hưng
Trích yếu:
Sửa đổi, bổ sung khoản 9 Điều 3 và Mẫu số 01 kèm theo Thông tư số 109/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê, Tổng điều tra thống kê quốc gia
Cơ quan ban hành:
Bộ Tài chính
Phân loại:
Thông tư
Hiệu lực:
Có hiệu lực từ ngày 08/08/2022
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác