CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
33/2022/TT-BTC
Ngày ban hành:
09/06/2022
Người ký:
Võ Thành Hưng
Trích yếu:
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2019/TT-BTC ngày 10 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước
Cơ quan ban hành:
Bộ Tài chính
Phân loại:
Thông tư
Hiệu lực:
Có hiệu lực từ ngày 15/08/2022
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác