CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
32/2022/TT-BTC
Ngày ban hành:
09/06/2022
Người ký:
Vũ Thị Mai
Trích yếu:
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 237/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, miễn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quyền hoạt động viễn thông và lệ phí cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông và giấy phép nghiệp vụ viễn thông
Cơ quan ban hành:
Bộ Tài chính
Phân loại:
Thông tư
Hiệu lực:
Có hiệu lực từ ngày 01/08/2022
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác