CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
30/2022/TT-BTC
Ngày ban hành:
03/06/2022
Người ký:
Võ Thành Hưng
Trích yếu:
Hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019 - 2030
Cơ quan ban hành:
Bộ Tài chính
Phân loại:
Thông tư
Hiệu lực:
Có hiệu lực từ ngày 20/07/2022
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác